आरोग्यमहाराष्ट्र

महात्मा फुले योजनेअंतर्गत मोफत कोरोना उपचार न दिल्यास कारवाई करणार- आरोग्यमंत्री

महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कोरोना उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांनी मोफत उपचार देणे अपेक्षित आहे. तरीही काही रुग्णालये मात्र शुल्क आकारत आहेत. तर काही रुग्णालये कोरोनाबाधितांना उपचार देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत.

या गोष्टीची दाखल घेत, आता महात्मा फुले योजनेतील कोरोना उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांनी योजनेअंतर्गत मोफत उपचार न दिल्यास कारवाई करण्याचे आदेश आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी आता दिले आहेत.

याशिवाय योजनेत समाविष्ट कोरोना उपचारासाठी शुल्क आकारल्यास पाचपट दंड घेणे, योजनेतून रुग्णालयांना वगळणे, रुग्णालयावर गुन्हा दाखल करणे अशी कठोर पावले उचलण्याच्या सूचनाही राजेश टोपे यांनी दिल्या आहेत.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजना कोरोनाच्या संकट काळात सर्वासाठी खुली केली आहे. श्वसनासंबंधी २० प्रकारच्या सेवांचा योजनेत समावेश आहे. यामध्ये ऑक्सिजनची पातळी ९४ पेक्षा कमी झालेल्या सर्व रुग्णांच्या दहा दिवस मोफत उपचारांची सुविधाही आहे. या सेवा योजनेतील कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांनी मोफत देणे अपेक्षित आहे.